Những vấn đề thường gặp trong việc ăn uống của trẻ nhỏ

Vấn đề về ăn uống khá phổ biến, ảnh hưởng đến gần một nửa số trẻ phát triển bình thường và đến 80% trẻ chậm phát triển. Thông thường hầu hết những vấn đề này không nghiêm trọng, đặc biệt nếu một đứa trẻ đang phát triển tốt về mặt tăng trưởng và phát triển. …